banner

o fundacji

Korzystając z naszych doświadczeń
otwieramy drzwi do niezależnego funkcjonowania
osób niewidomych w społeczeństwie.

Fundacja Bez Przeszkód została powołana na rzecz osób niepełnosprawnych głównie na rzecz osób niewidomych szóstego grudnia 2011.

Jesteśmy młodą organizacją, której trzon stanowią osoby niewidome, dlatego też są nam dobrze znane bolączki i problemy osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób niewidomych.

Jesteśmy organizacją, której założyciele dzięki niepełnosprawności mają doświadczenie i wiedzę na temat potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością wzroku. Dlatego też chcielibyśmy się przyczynić do szerszego uchylenia drzwi, które prowadzą do pełniejszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.